دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، تابستان 1396 (23) 
5. استرس ادراک‌شده و نقص توجه- بیش‌فعالی در سارقین و افراد عادی

صفحه 197-205

قائم صالح پور؛ محمد مهدی پسندیده؛ قاسم صالح پور


8. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه ویژگی‌های شخصیتی پلیس راهور ایران

صفحه 221-230

علیرضا صالحی؛ بهناز دوران؛ محسن احمدی؛ سید حسین سلیمی