درباره نشریه

فصلنامه علمی پژوهشی طب‌ انتظامی (ISSN: 2228-6241 و e-ISSN: 2283-3483) وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا با مراکز تحقیقاتی زیر است:

1- مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهدادناجا

 2- مرکز تحقیقات تروما در عملیات های پلیس

 3- مرکز تحقیقات سلامت روان در پلیس

4-مرکز تحقیقات سلامت در نیروهای پلیس

 از این 4 مرکز 2 مرکز دارای موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هستند.

  از آنجا که مجله با هدف اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف طب‌انتظامی و ارتقای سطح علمی پرسنل پزشک و پیراپزشک نیروهای مسلح تأسیس و با اخذ مجوز وزارت ارشاد اسلامی شروع به‌کار نمود. پس از انتشار 4 دوره یک ساله و چاپ مقالات متعدد علمی در زمینه‌های طب‌انتظامی و نیز چاپ دست‌آوردهای تحقیقات پزشکی به‌منظور ارج نهادن به تلاش محققان و پژوهشگران نیرو‌های مسلح و نیز علاقه‌مندان به مباحث طب‌انتظامی در سراسر کشور، در تاریخ 91/01/21 از معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کسب رتبه علمی‌ - پژوهشی درخواست گردید. با وجود محدودیت‌های فراوان، پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق مراتب در یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون نشریات پزشکی کشور در مورخ 91/03/21 مطرح و مجله طب‌انتظامی واجد شرایط احراز رتبه علمی- پژوهشی شناخته شد. امید است، با حمایت محققین و پژوهشگران نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، مجله علمی پژوهشی طب‌انتظامی بتواند ضمن ارتقای کیفی سطح علمی و دانش طب‌انتظامی، در صحنه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حضور یافته و رسالت خود که ارایه هر چه بیشتر دست‌آورد‌ها و توانمندی‌های دانشمندان و فرزانگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را به جهان عرضه نماید.